Dla dzieci

 • ocena rozwoju psychoruchowego (KORP od 1 miesiąca do 9 roku życia)
 • diagnoza i terapia logopedyczna, neurologopedyczna
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • diagnoza i terapia psychologiczna
 • stymulacja rozwoju poznawczego
 • diagnoza i terapia uwagi słuchowej
 • terapia ręki
 • logorytmika
 • Sensoplastyka ®
 • nauka czytania metodą sylabową

Dla niemowląt

 • ocena rozwoju psychoruchowego
 • konsultacja neurologopedyczna, logopedyczna
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy

Dla rodziców

 • Klub Młodego Rodzica (warsztaty dla przyszłych rodziców)
 • Wsparcie na starcie (zajęcia dla rodziców niemowląt i dzieci do 2 roku życia)